Hurok MARBLE’ın vizyonu doğrultusunda temel ilkesi, müşteri memnuniyeti ve mutluluğudur. Bunu başarabilmek için gelişen müşteri taleplerini doğru tespit etmek, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir ürünleri satmak ve ürüne uygun fiyat vermek, ürünü hatasız ve tam zamanında göndermek uygulamak ana kuraldır. Hedefimiz müşterilerin, çalışanların ve ilişkide bulunduğumuz üçüncü kurumların yaşam kalitesini yükseltmek ve katkıda bulunmaktır. Yaşayabilmek ve rekabet gücümüzü ortaya çıkarmak için verimli çalışmalı ve kaynakları etkin kullanmalıyız. Gerekli çalışmaları yaparken çalıştığımız ortamın ve yaşadığımız çevrenin temiz, emniyetli ve düzenli; ilişkilerimizin ise saygılı ve uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Başarıya giden yol  eğitimdir. Müşteriye en iyi hizmeti, kaliteli ürünü sunabilmenin ortak bir bilince gelmesi ancak eğitimle sağlanabilir.

Hurok MARBLE’ın  sektöründe en mükemmeli yakalama hedefi ile;

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

  • Teknolojinin avantajlarını en doğru ve en iyi şekilde kullanarak kusursuz işler gerçekleştirmeyi,

İşlerin yapımı sırasında yasa, yönetmelik, standart, tüzük ve gereklerini yerine getirerek İşçi Güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri almayı ve işlerin standartlara uygun olarak yapımını sağlamayı,

Firma çalışanlarına sağlanan motivasyon ile performans ve verimliliği arttırmayı,

  • Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için, kadrosunda yeterlilik ve eğitim ile sürekli gelişimi sağlamayı,

Dünyada ve sektöründe atmış olduğu her yeni ve doğru adım ile öncü bir kuruluş olmayı, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Şirketimizi bulunduğumuz sektörün en güvenilir ve saygın şirketlerinden biri haline getirmek için çalışanlarımızın üstün çaba ve özveri göstermeye devam edeceğine inanıyoruz.