HUROK MARBLE, Kalite Belgelerini Aldı

Kurulduğu günden bugüne kadar çok önemli bir aşama kaydetmiş ve mermer sektörünün hızlı yükselen şirketlerinden biri olmayı başarmış olan HUROK MARBLE, bugün 43 ülkeye ürünlerini ulaştırmakta; üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları ve kalite anlayışı sayesinde, rekabet gücünü artırmaya devam etmektedir. HUROK MARBLE, Kalite Yönetim Sistemi olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır.
10 Ekim 2017 Salı 12:00

Fabrikada düzenlenen kahvaltı sonrası Genel Müdür M.Kamil OLÇAR açıklama yaptı, akabinde fabrika üretim ve stok sahası gezildi.

Kalite Yönetim Sistemi belgelerini alan HUROK MARBLE Genel Müdürü Mehmet Kamil OLÇAR fabrikada yapmış olduğu açıklamada, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Bu sistem, kuruluşlara organizasyonel yapıdan müşterilerin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir.

ISO 9001 belgelendirmesiyle, şirketimizde etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulama süreci başlatılmış olup, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretilmesinin sistematik ve yönetsel altyapısı şirketimize kazandırılmıştır.

 

ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

ISO 14001 belgelendirmesiyle, şirket olarak çevreye verdiğimiz veya verebileceğimiz zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için yönetim sistemimiz oluşturulmuştur.

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araç olup; çalışanları korumak, üretimin ve işletmenin güvenliğini sağlamak temel amaçtır.

OHSAS 18001 belgelendirmesiyle, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi şirketimize kazandırılmıştır. Bu sayede çalışanlarımız acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir ku

ruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olmuşlardır.

Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve yoğun süren çalışmalar neticesinde

·       ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

·       ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

·       OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

belgesi ve bayrağımızı teslim aldık, şirketimize hayırlı olsun.

Bundan sonraki başlıca hedefimiz, ihracatı yaygınlaştırmak ve hacmini artırmak, HUROK MARBLE markasını dünya markasına dönüştürerek yurtdışında da çok iyi bilinen ve değerli bir Türk markası haline getirmektir.

Entegre Yönetim Sistemi’nin kurulmasında bu sürece yaptıkları içten katkı ve özverili çalışmalarından dolay dolayı tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarken, haklı olarak gururlandığımız böyle bir törende, sizlerin arasında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyor; bu vesile ile hepinizi, en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi’de fabrikada yapılan toplantıya HUROK MARBLE Genel Müdürü Mehmet Kamil OLÇAR, Genel Müdür Yardımcısı Kemal Emre OLÇAR, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şefi Mücahit GÜNEŞ, Danışman Eyüp KAHVECİ ve basın mensupları katıldı. – DORUK