Mermer Nasıl Oluşur?

mermer ana kaya

mermer ana kaya

Mermer Oluşumu

Çoğu mermer, yer kabuğunun geniş alanlarının bölgesel metamorfizmaya maruz kaldıkları yakınsak plaka sınırlarında oluşur. Bazı mermerler, sıcak magma tabakasıyla kireç taşı veya dolomitin temas etmesiyle oluşur.

Metamorfizmaya başlamadan önce, kireçtaşındaki kalsit, çoğunlukla, litified fosil malzeme ve biyolojik artık biçimindedir . Metamorfizma sırasında, bu kalsit yeniden kristalleşir ve kaya dokusu değişir. Kireçtaşı mermer dönüşümünün erken evrelerinde kayaçta ki kalsit kristalleri çok küçüktür. Kırılmış bir el kadar küçüklüğünde, kaya ışık altında görünürler. Ufak yarık yüzlerinden yansıyan şekerli bir ışık parlaması olarak da görünebilirler.

Metamorfizma ilerledikçe, kristaller büyür ve kalsit kristalleri birbirine kenetlenerek kolayca görünür hale gelir. Yeniden kristalleşme, orijinal fosilleri ve kireçtaşının sedimenter yapılarını gizler. Ayrıca, normalde kayalar arasında bulunan ve yakın bir plaka sınırının yönlendirilmiş basıncı tarafından değiştirilen yapraklanma oluşmadan ortaya çıkabilir.

Yeniden kristalleşme, kireç taşı ile mermer arasındaki ayrımı işaretleyen şeydir. Düşük metamorfizma seviyesine maruz kalan mermer çok küçük kalsit kristallerine sahip olacaktır. Metamorfizm ilerledikçe kristaller daha da büyür. Mermer içerisindeki kil mineralleri, metamorfizma seviyesi arttıkça mikaslara ve daha kompleks silikat yapılarına rastlanır.